โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น.

โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น.

...

ด้วยเทศบาลตำบลเทพสถิต โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีกำหนดจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ ครั้งที่ 6 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติสุขภาพและมิติสังคม

โดยมีกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รับฟังความรู้การดูแลสุขภาพ ทำส่วนประกอบตุงและทำดอกไม้จันทน์จากล็อตเตอรี่เก่า

ผู้สูงอายุท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แจ้งรายชื่อได้ที่ อสม. ใกล้บ้านท่าน

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน