แจ้งพิกัดสุนัขไม่มีเจ้าของ ที่มีพฤติกรรมดุร้ายในเขตเทศบาล

แจ้งพิกัดสุนัขไม่มีเจ้าของ ที่มีพฤติกรรมดุร้ายในเขตเทศบาล

...

เทศบาลตำบลเทพสถิต ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต

ที่พบเห็นสุนัขไม่มีเจ้าของและมีพฤติกรรมดุร้ายในเขตเทศบาล 

ให้แจ้งพิกัด พร้อมถ่ายภาพสุนัขที่พบ มาทาง

1. เว็ปไซต์เทศบาล

2. กลุ่มไลน์ เทศบาล "เทพสถิต" ของเรา

3. เฟสบุ๊ก "เทศบาลตำบลเทพสถิต"

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-4485-7020 ,0-4485-5252