ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน

ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน

...

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลเทพสถิต โดย นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต มอบหมาย นายณรงค์ศักดิ์ ทองชำนาญ รองนายกเทศมนตรี นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล 

***ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต 2 หมู่บ้าน
เวลา 14.00 น. ณ กองทุนธนาคารขยะชุมชน บ้านวะตะแบก หมู่ที่ 1 ต. วะตะแบก อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ

เวลา 16.30 น. ณ กองทุนธนาคารขยะชุมชนบ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 ต. วะตะแบก อ.เทพสถิต จ. ชัยภูมิ 

โดยมีกิจกรรม รณรงค์
- ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ หลัก 3Rs 
- สาธิตการซื้อขายขยะ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการธนาคารขยะ และเปิดรับสมัครสมาชิก

มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า  100 คน