รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน

...

เทศบาลตำบลเทพสถิต โดยกองการศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-28 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

โดยมีระยะเวลาดำเนินการจ้างงานระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองการศึกษา โทร 0-4485-7020 , 0-4485-5252