ประชุมปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

ประชุมปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
ประชุมปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
ประชุมปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
ประชุมปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

...

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดห้วยเกตุ  ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

นายนิคม  แทนทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต  นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าอาวาสวัดห้วยเกตุ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล 5, 6  และกรรมการหมู่บ้านห้วยเกตุ  ร่วมประชุมปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการ จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566  (27 พ.ย. 66)