ประชาสัมพันธ์ การทิ้ง ทำร้าย น้องหมา น้องแมว ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ

ประชาสัมพันธ์ การทิ้ง ทำร้าย น้องหมา น้องแมว ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ
ประชาสัมพันธ์ การทิ้ง ทำร้าย น้องหมา น้องแมว ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ
ประชาสัมพันธ์ การทิ้ง ทำร้าย น้องหมา น้องแมว ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ

...