ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอกรีตซอยเทศบาล 15 (ถนนสุรนารายณ์-บ้าน ผอ.ปัญญา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bodding)

...