งานกู้ชีพฉุกเฉิน ให้บริการประจำจุดงานคัดเลือกทหาร ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต

...

งานกู้ชีพฉุกเฉินเทศบาลตำบลเทพสถิต ให้บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ประจำจุดงานคัดเลือกทหาร ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต