ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "วันสงกรานต์" 13 เมษายน 2567 ณ วัดวะตะแบก

ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "วันสงกรานต์" 13 เมษายน 2567 ณ วัดวะตะแบก
ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "วันสงกรานต์" 13 เมษายน 2567 ณ วัดวะตะแบก
ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "วันสงกรานต์" 13 เมษายน 2567 ณ วัดวะตะแบก

...

เทศบาลตำบลเทพสถิต ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "วันสงกรานต์" 13 เมษายน 2567 ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดวะตะแบก ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

โดยพบกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

- ทำบุญตักบาตรข้าวสวย อาหารสุก

- สรงนน้ำพระพุทธรูป,พระสงฆ์

- รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

- การแสดงของกลุ่มสตรี

- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน