ขอเชิญร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

...

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 
   -วันที่ 11 เม.ย. 67 เวลา 08.00 น. ณ สามแยกวะตะแบก

*การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบสีกากี หรือเครื่องแบบต้นสังกัด