ขอเชิญชวนร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดห้วยเกตุ บ้านห้วยเกตุ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ขอเชิญชวนร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดห้วยเกตุ บ้านห้วยเกตุ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

...