การออกเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ณ ถนนสุรนารายณ์ (วะตะแบกน้อย ตรงสะพานดำ)

...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ถนนสุรนารายณ์ (บริเวณวะตะแบกน้อย ตรงสะพานดำ) งานกู้ชีพเทศบาลตำบลเทพสถิต ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์สำนักงาน จากพลเมืองดี เหตุ ว.40 มีเหตุจักรยานยนต์ล้มเอง ทีมกู้ชีพเทศบาลฯ พร้อมรถกู้ชีพ (รถ EMS) รีบเข้าช่วยเหลือทันที พบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย บ กู้ชีพเทศบาลได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลเทพสถิตต่อไป