การออกเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือบุคคลมีอาการชักเกร็ง ณ ชุมชนเทศบาล 6

การออกเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือบุคคลมีอาการชักเกร็ง ณ ชุมชนเทศบาล 6
การออกเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือบุคคลมีอาการชักเกร็ง ณ ชุมชนเทศบาล 6
การออกเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือบุคคลมีอาการชักเกร็ง ณ ชุมชนเทศบาล 6
การออกเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือบุคคลมีอาการชักเกร็ง ณ ชุมชนเทศบาล 6

...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ชุมชนเทศบาล 6 งานกู้ชีพเทศบาลตำบลเทพสถิต ได้รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์สำนักงาน มีอาการชักเกร็ง ทีมกู้ชีพเทศบาลฯ พร้อมรถกู้ชีพ (รถ EMS) รีบเข้าช่วยเหลือทันที แล้วนำส่งโรงพยาบาลเทพสถิตต่อไป