การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย

การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
การสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย

...

จากเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 67 เวลาประมาณ 15.15 น. ได้เกิดวาตภัย (พายุฝน ลมกระโชก) ทำให้บ้านเรือนฯ ได้รับความเสียหาย
นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ/ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
จากการสำรวจ/ตรวจสอบ/ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นฯ ดังนี้
**ได้รับเสียหายฯ จำนวน 10 ราย
-จ่ายเงินช่วยเหลือ(ค่าวัสดุ) 5 ราย (ทุกราย สามารถรับวัสดุ ตั้งแต่บ่าย วันที่ 2 มี.ค.)
-ช่วยซ่อมแซม(จัดช่าง+คนงานช่วยซ่อม) 3 ราย
(รายแรก...ช่าง+คนงาน เข้าซ่อมแซมบ่าย วันที่ 2 มี.ค.)
-ไม่รับความช่วยเหลือ 2 ราย (ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ/รองฯ ณรงศักดิ์)