การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*

การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*
การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*
การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*
การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*
การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*
การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*
การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*
การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*
การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*
การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*
การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*
การประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน*

...

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 2 
นำโดย นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต
นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรี
นายวินัย สิริเพชรสมบัติ และนายณรงค์ศักดิ์ ทองชำนาญ รองนายกเทศมนตรี
 นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล ,ท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต
สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต, พัฒนาการอำเภอ, โรงพยาบาลเทพสถิต ,
สาธารณสุขอำเภอ ,ผู้ใหญ่บ้าน ม.1,2 และประธานกรรมการชุมชนเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน
**จัดการประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน ยั่งยืน ระหว่างเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน**
- เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน ดังนี้

**ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2567 เทศบาลฯ จะดำเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ ครอบคลุมทั้ง 7 ชุมชน
** ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จะดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2567


มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 คน