การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต

การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต

...

     ด้วยจังหวัดชัยภูมิ แจ้งกำหนดจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 12 - 20
มกราคม 2567 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิและบริเวณอนุสาวรีย์ เจ้าพ่อพญาแล (วงเวียน)
    โดยได้มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ร่วมดำเนินการและรับผิดชอบ โดยกำหนดให้ทุกอำเภอจัดนิทรรศการในรูปแบบจำลองที่อยู่อาศัย (บ้านโบราณ) และจัดขบวนศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ นั้น
..... วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 ณ บ้านโบราณอำเภอเทพสถิต ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลเทพสถิต ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน และนำกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลเทพสถิต ทำการแสดงฟ้อนรำสร้างความครึกครื้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อย....

.......ทั้งนี้ นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่.....