กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจุฑามาศ ดิเรกโภค
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -

ชื่อ - สกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวเวณุกา ชาติสูญญา
นักวิชาการสาธารณสุข

- ว่าง -

นายอำนวย เพชรบำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวัชระ เปลี่ยนเพ็ง
คนงานประจำรถขยะ
ชื่อ - สกุล
คนงานประจำรถขยะ

นายชาตรี มีชำนาญ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวประภาพร ศรีทอง
คนงาน
นางสาวจรินทร์ญาพร โตสวัสดิ์
คนงานกวาดถนน

นายวัชระ วิชาเกวียน
คนงานประจำรถขยะ
นายต๋อง บุญมา
คนงานประจำรถขยะ
นายสรรค์ชัย เสาวคนธ์
คนงาน

- ว่าง -
นายธนาดล สุริยภาพ
คนงาน

ชื่อ - สกุล

คนงานประจำรถขยะ

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน