ดาวน์โหลด
 
   
    
    
D Channel ช่องธรรมมะ The King in my heart
LuangTa
Channel 3 Channel 5
Channel 9
Channel 11 Thai Public Broadcasting Service
Mongkolchannel.com
 
 
91.5 radio
91.5 Hot Wave
93 radio
Cool 93
 
94 radio
94 EFM
94.5 radio
94.5 ลูกทุ่ง fm
 
95 radio
95 ลูกทุ่งฯ
95.5 radio
95.5 Virgin Hitz
 
96.5 radio
96.5 ความคิด
97.5 radio
97.5 Seed FM
    
       หัวข้อ วันที่
 
       หัวข้อ วันที่
 
 
   
   วันที่ 9 พ.ค.65 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเทพสถิต โดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต มอบหมายให้ นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพสถิต จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรค COVID - 19 สำหรับพนักงานเทศบาลฯ ทุกคน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ***ทั้งนี้พนักงานเทศบาลฯ มารับการตรวจจำนวน 44 คน ผลเป็นลบ (-) หรือไม่พบเชื้อทั้งหมด 44 คน***
   10-05-2022
   
   07-05-2022
   
    เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 งานวางท่อระบายน้ำลอดถนนสุรนารายณ์ เพิ่มเติม (ท่อขนาด 1.20 ม.) เยื้องร้านกองแก้ว จำนวน 1 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (รอระบาย) ตลาดสดเทพสถิต และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง จะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ ขอขอบคุณ... *เทศบาลตำบลเทพสถิต โดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต *นายช่างนเรศ ลำเพย นายช่างโครงการฯ ก่อสร้างถนน 4 เลน *หัวหน้าน้องฯ หัวหน้าหมวดทางเทพสถิต
   07-05-2022
   
   วันที่ 28 เม.ย.65 เวลา 10.00 น. ณ วัดซับเจริญ บ้านซับเจริญ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเทพสถิต ร่วมกับ ศปก.อ.เทพสถิต,รพ.เทพสถิต, สสอ.เทพสถิต, ฝ่ายปกครอง, อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม** ‘’ Kick off เชิญชวนผู้สูงอายุ ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยชุดตรวจ ATK และเชิญชวนกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็ม 1,2,3‘’ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเทพสถิต ได้สนับสนุนรถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ และ กก.ตร.สภ.เทพสถิต ได้สนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้
   28-04-2022
   
   ....ตามที่เทศบาล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการนำโครงการตามแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ แล้วนั้น.... ....แต่เนื่องด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลได้มองเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว.... เมื่อวานนี้ (27 เม.ย.65) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเทพสถิต ชั้น 2 นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต ในฐานะประธานกรรมการฯ เรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต โดยมีนายสรวิชญ์ สมรูป ทำหน้าที่เลขานุการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565 ในประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ (1). ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 15 โครงการ (2). ด้านบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ..การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการของทางราชการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด..
   28-04-2022
 
หัวข้อ ตอบ อ่าน
Hacked By RobyXplt (Kurniawan)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:29:19 โดย (Kurniawan)
0 1
รวมโปรโมชั่น pg slot (pg)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:06:04 โดย (pg)
0 3
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (กกพ.มทบ.16)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10:30:11 โดย (กกพ.มทบ.16)
0 45
ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาเทศบาลตำบลเทพสถิต (thep)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 11:12:04 โดย (thep)
0 141
 
  
 
  
 
Untitled Document
 
 

วันนี้ : 6 ท่าน
เมื่อวานนี้ : 0 ท่าน
เดือนนี้ : 20 ท่าน
เดือนที่ผ่านมา : 30 ท่าน
รวมทั้งหมด : 77367 ท่าน
บันทึกครั้งแรก : 17/8/2011

 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology