ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2560
 - แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2561
 - ประเภทบริหารท้องถิ่น-นักบริหารงานท้องถิ่น
 - แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology