ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลังสามปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563
 - นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่1/2561
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology