ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ ประเภทกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 19-01-2021 15:51:47


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology