เพลง 3 อาร์สา พลังอาสาจัดการขยะ

เพลง : 3 อาร์สา ศิลปิน : ติ๊ก ชิโร่ คำร้อง / ทำนอง : มนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชิโร่) เจ้าของลิขสิทธิ์ : มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) “เพลง 3 อาร์สา – พลังอาสาจัดการขยะ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรวมพลังอาสาของคนในชาติต่อการจัดการปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3R (Reduce – การลดการใช้, Reuse – การใช้ซ้ำ, Recycle – การนำกลับมาใช้ใหม่) และชี้ให้เห็นว่าขยะ ไม่ใช่ ขยะอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่มีค่า ถ้ารู้จักคัดแยก” โดยมูลนิธิ 3R ได้มอบเพลงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ใช้เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศตระหนักและร่วมกันจัดการขยะตามหลัก 3R

อัพเดทเมื่อ : 09-07-2020 09:52:09


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology