กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกัน COVID-19 ตลาดนัด

วันที่ 23 -25 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเทพสถิตตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ และจัดนิทรรศการรณรงค์ พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดนัดแม่ฟุ้ง และตลาดนัดเย็น

อัพเดทเมื่อ : 08-07-2020 14:23:56


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology