การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันนี้ (25 มิ.ย.63) เวลา 08.30 น. ณ สนง.ทต.เทพสถิต

นำโดยนายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ
พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2563” ขึ้น
โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
กิจกรรมประกอบด้วย
--> กวาดใบไม้/หญ้าแห้ง
--> ตัด/เก็บกิ่งไม้แห้ง
--> ปรับเกลี่ยหน้าดิน เตรียมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
--> ดายหญ้ารอบ สนง.
--> ขุดลอกท่อบริเวณโดยรอบ สนง.
อัพเดทเมื่อ : 25-06-2020 11:03:16


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology