รณรงค์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดเย็น (ตรงข้ามวัดวะตะแบก)

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 25-03-2020 10:52:22


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology