กิจกรรมมหกรรมรักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 ก.ย. 65  เวลา 13.30 น. ณ ลานหน้าตลาดแม่ฟุ้ง เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต
 นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพสถิต 
ร่วมกับ รพ.เทพสถิต, สสอ.เทพสถิต, ปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต, สภ.เทพสถิต, ฝ่ายปกครอง, เกษตรอำเภอ, สัสดีอำเภอ, 
ตัวแทนสถานศึกษา, อสม. และผู้นำชุมชน

โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต ประธานในพิธี

ร่วมจัดกิจกรรม

** "มหกรรมรักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565"
เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกัน ส่งเสริมให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
ในเรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก, การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด 
"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า", 
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การจัดการขยะจากชุมชน, 
การลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก,  กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, 
การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลเทพสถิต,  และการป้องกันและควบคุมโรคอื่นๆ 
ในพื้นที่เทศบาลตำบลเทพสถิต
อัพเดทเมื่อ : 23-09-2022 09:46:44


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology