กิจกรรม เพื่อรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ พื้นที่ชุมชน 2 หมู่ 1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 15 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลเทพสถิต ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม เพื่อรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ พื้นที่ชุมชน 2 หมู่ 1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

**เวลา 10.00 น. ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลเทพสถิต และ อสม. ลงพื้นที่สำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

** เวลา 16.30 น. ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ เดินรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย

พร้อมจัดรถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ แนะนำหลัก 5ป. 1.ข และขอความร่วมมือพี่น้องชาวเทศบาลร่วมด้วยช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
อัพเดทเมื่อ : 23-09-2022 09:38:31


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology