รับการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2565 ประเด็นงานที่ 6 การจัดการเหตุรำคาญ รหัสรับรอง EHA : 6000

วันที่ 22 ก.ค.65 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเทพสถิต ชั้น 2 นายสรวิชญ์  สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2565 ประเด็นงานที่ 6 การจัดการเหตุรำคาญ (รหัสการรับรอง EHA : 6000)

โดยคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต

ผลการประเมิน : ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง

อัพเดทเมื่อ : 05-08-2022 15:55:02


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology