วันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 10.30 น. ณ ซอยปั๊มน้ำมันพีที เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลฯ ภายใต้โครงการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-06-2022 11:29:53


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology